Bộ 83 tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y Tế

23/06/2023

Ngày đăng: 23/06/2023

Ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT. Ngày 18 tháng 11 năm 2016 Bộ Y Tế ban hành bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0) với 83 tiêu chí khác nhau.

Mục đích của việc xây dựng và ban hành bộ tiêu chí này là để các bệnh viện áp dụng và điều chỉnh chất lượng của bệnh viện dựa theo Điều 8 của Thông tư 19/2013/TT-BYT.

83 tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh việnTổng quan về 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện (phiên bản 2.0)

Bộ 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện này sẽ bao gồm 5 phần chính:

  • Phần A: 19 tiêu chí hướng đến người bệnh
  • Phần B: 14 tiêu chí phát triển nguồn nhân lực
  • Phần C: 38 tiêu chí về hoạt động chuyên môn
  • Phần D: 8 tiêu chí về cải tiến chất lượng
  • Phần E: 4 tiêu chí đặc thù chuyên khoa

Mỗi phần sẽ bao gồm một nhóm các tiêu chí khác nhau. Mỗi tiêu chí sẽ đề cập đến một vấn đề cụ thể nào đó và được đánh giá chất lượng theo 5 mức độ. Trong đó thì mức 4 và mức 5 sẽ là những mục tiêu mà các bệnh viện cần hướng đến.

  • Mức 5: chất lượng rất tốt
  • Mức 4: chất lượng tốt
  • Mức 3: chất lượng khá tốt
  • Mức 2: chất lượng trung bình
  • Mức 1: chất lượng kém

Download bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện

Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y Tế phiên bản 2.0

So sánh những thay đổi 83 tiêu chí của phiên bản 2.0 so với bản 1.0

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Đặt
lịch hẹn